slide foto slide foto slide foto
postel certline
 
   
   


  Aktuln

  Dobran v slavi 7.-8.10.2017

  Dobran v slavi 7.-8.10.2017

  Ve dnech 7.-8.10.2016 Vs zveme na ji VII. ronk DOBRAN do naeho zahradnickho centra v slavi. V sobotu 8.10.2015 jsme pro Vs pipravili zaj...

   
  "N Podnik"

  "N Podnik"

  Ven zkaznci, pipravili jsme pro Vs nov vrnostn program "N Podnik". Jedn se o Program podpory regionlnho podnikn. S nmi vdy zsk...

   
  Roziujeme n tm!

  Roziujeme n tm!

  Roziujeme n tm a hledme ikovn pracovnky na nkolik ne uvedench pozic.

   
  Fotografie ze zahjen Adventu

  Fotografie ze zahjen Adventu

  28. listopadu 2015 se v naem zahradnickm centru v idlochovicch uskutenilo kouzeln Zahjen Adventu. V rytmu koled a vn peench pernk jsme ...

   
  Fotografie z Dobran v idlochovicch

  Fotografie z Dobran v idlochovicch

  Pinme Vm fotografie z V. ronku Dobran, kter probhlo 10.10.2015 v naem zahradnickm centru v idlochovicch.