postel certline
 
 
 


idlochovice

 

 
 

Zahradnické centrum IDLOCHOVICE

erotínovo nábeí 101
667 01  idlochovice
tel.: +420 547 237 878
e-mail: centrum@hortis.net

Provozní doba:
leden:
ZAVENO
únor:
Po-So:   8:00 - 17:00
bezen:
Po-So:   8:00 - 18:00
Ne:        9:00 - 17:00
duben - íjen:
Po-So:   8:00 - 18:00
Ne:        9:00 - 17:00
listopad - prosinec:
Po-So:   8:00 - 17:00
Ne:        9:00 - 17:00

 

zidl4.jpg zidl5.jpg


 


 

 
 
V poátení fázi 'zrodu' nové zahrady je mnohdy jist velmi píjemné mít se kde inspirovat a pípadn naerpat zajímavé nápady. Navštivte proto naše jedinené zahradnické centrum v IDLOCHOVICÍCH, necelých 20 km jin od Brna. Na ploše více ne 5.000 m2 jsme pro Vás pipravili nejen nepeberné mnoství druh zahradnického zboí, ale také adu míst pro Vaši inspiraci i odpoinek.
               To vše v píjemném prostedí plném barev a slunce, pi procházce okrasnou zahradou rozprostírající se mezi romantickými jezírky i u kávy v pohodovém prostedí stylového bistra. Zde Vám nabídneme i „nco malého“ k zakousnutí, nap. speciality z naší udírny i v horkých dnech lahodnou zmrzlinu k osvení.
Tém polovina plochy našeho zahradnického centra je vnována ukázkovým výsadbám devin a rostlin, udrovaným trávníkm, vodním prvkm, jezírkm a prvkm zahradní architektury.
 

 
zidl1.jpg zidl2.jpg zidl3.jpg

 
 
 
Z naší široké nabídky zde naleznete nap. sortiment ezaných a hrnkových kvtin, listnatých i jehlinatých devin, vzrostlých strom a soliter, kvtiná, hnojiv, keramiky, trvalek, travin, vodních rostlin, poteb pro zahrádkáe a zahradníky. V sezón Vás pekvapíme širokou škálou letniek, balkonovek, ovocných devin a mnoha dalších výpstk.
Pro Vaše nejmenší je pipraven dtský koutek pod širým nebem a nejedno pekvapení – teba i z ivoišné íše.
 
 
Vdy je Vám k dispozici tým našich kvalifikovaných prodava – zahradník, kteí Vám poradí tém s kadým problémem. Navíc mete jednou týdn vyuít bezplatných konzultací s naším zahradním architektem kadý tvrtek v 16.00-18.00 hodin.
Jste u nás srden vítáni.

 
zidlochovice8.jpg zidl9.jpg zidl6.jpg
 zidl8.jpg  zidl10.jpg zidl7.jpg 
zidl12.jpg zidl11.jpg zidl13.jpg


 
V našem zahradnickém centru v idlochovicích probíhají i svatební obady! "Byl horký letní den, nevsta byla tak krásná a enich záil štstím!..."
 
Nezapomenutelný záitek tohoto jedineného dne jist umocovalo kouzelné prostedí našeho zahradnického centra. Posute sami. Pinášíme Vám nkolik fotografií:
 
svatba6.jpg svatba3.jpg


 

svatba1.jpg svatba2.jpg svatba4.jpg svatba5.jpg